Softver SBLCore

Softver za izradu sigurnosno-tehničkih listova i njihovo upravljanje

SBLCore je softver koji rješava svu administraciju u svezi s izradom sigurnosno-tehničkih listova. Dobro će doći svim proizvođačima, uvoznicima i distributerima kemijskih tvari i smjesa jer značajno ubrzava njihov rad u usporedbi s ručnom obradom sigurnosno-tehničkih listova.

Ako želite smanjiti rizik od pogrešaka u sigurnosno-tehničkom listu bez potrebe za pretraživanjem izmjena u zakonu, odaberite SBLCore.

SBLCore Blue

Ravnomjerno raspoređeni troškovi s mogućnosti plaćanja unaprijed već od jednog mjeseca. Pretplata uključuje i ažuriranja kako bi sve bilo sukladno sa zakonodavstvom.

SBLCore Green

Jednokratna kupnja softverske licence koja uključuje ažuriranja za prvih 12 mjeseci. Nakon tog vremena mogu se kupiti dodatna ažuriranja.

Probna verzija

SBLCore
besplatno na 14 dana

Isprobajte softver SBLCore u našoj besplatnoj verziji i bez obveza.

Probna verzija ne pretvara se automatski u pretplatu. Pretplatu možete naručiti izravno na web-mjestu ili kontaktiranjem našeg Odjela za prodaju na sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Softver će vas obavijestiti o broju dana do kraja vašeg probnog razdoblja.
 • Na zahtjev ćemo vam sigurnosno-tehničke listove koje izradite u probnoj verziji softvera prevesti u punu verziju koju ste kupili.

U usporedbi s punom verzijom, samo su neke funkcije ograničene:

 • Eksport sigurnosno-tehničkog lista nije moguć
 • Sigurnosno-tehnički list sadrži vodeni žig
 • Odabrani odjeljci su skraćeni
Zašto početi s korištenjem softvera SBLCore

Glavne prednosti softvera SBLCore

Automatske funkcije

osiguravanje automatske klasifikacije proizvoda, automatizirano popunjavanje fraza

Intuitivno okruženje

korisnički jednostavno, ugodno i intuitivno softversko okruženje

Podrška i obuka

besplatna pomoć putem e-maila i telefona, širok raspon mogućnosti za obuku

Jezične vještine

softver se može koristiti za 36 zemalja u 27 jezičnih verzija

Najčešće korištene funkcije

Funkcije softvera SBLCore

Softver SBLCore nudi širok raspon funkcija koje će korisniku olakšati obavljanje svih aktivnosti u svezi s izradom i upravljanjem sigurnosno-tehničkih listova. Stalno razvijamo funkcije i dodajemo nove.

Sigurnosno-tehnički list

Izrada sigurnosno-tehničkih listova

Sama izrada sigurnosno-tehničkog lista u softveru vrlo je brza. Zahvaljujući automatskim funkcijama, dovoljno je ispuniti osnovne informacije i softver će izračunati klasifikaciju proizvoda, te dopuniti tekstove u svim odjeljcima na temelju dobivenih H oznaka. Sastavni dio editora sigurnosno-tehničkog lista uključuje mogućnost dodavanja UN broja u okviru ADR-a, kataloški broj i klase pohrane.

Izrađeni sigurnosno-tehnički listovi i dokumentacija uz njih mogu se lako arhivirati u softveru. Eksport je moguć u datoteku .pdf, .xlsx i .docx ili u posebnu .sbl datoteku koja je dizajnirana za razmjenu podataka između korisnika softvera SBLCore.

Razvrstavanje

Automatska klasifikacija i bilanca

Na temelju postotaka pojedinih komponenti smjese i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških informacija, program automatski izračunava dobivenu klasifikaciju. Dio automatske klasifikacije je takozvana klasifikacijska bilanca.

Klasifikacijska bilanca opisuje kako je program izračunao klasifikaciju smjese i koje je ulazne podatke koristio. Izračun također uključuje izvođenje akutne toksičnosti ATE i djelomične ponovne izračune opasnosti za okoliš. Pri izračunu opasnosti smjese upotrebljavaju se sažete formule za procjenu aditivnih učinaka tvari.

Tvari

Baza podataka tvari i stvaranje vlastitih tvari

Softver sadrži svoju bazu podataka o tvarima s usklađenim razvrstavanjem sukladnu s Prilogom VI Uredbe CLP i tvarima za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje.

Ako potrebna tvar nije dostupna u bazi podataka, softver korisniku omogućuje izradu vlastite tvari ili korištenje veze s bazom podataka ECHA-e, iz koje se import tvari u softversku bazu podataka može lako uraditi, a zatim i urediti.

Na temelju zahtjeva možemo pripremiti i bazu podataka o tvarima po želji korisnika.

PCN i UFI

PCN obavijesti i UFI šifre

Kako bi rad bio učinkovitiji, softver može stvoriti datoteku u odgovarajućem formatu, koja se zatim može učitati na portal agencije ECHA. Softver će vas upozoriti na sve obvezne informacije koje moraju biti uključene u podnesak, te tako pojednostaviti dugo ručno popunjavanje.

Jedna od obveznih komponenti PCN obavijesti je UFI šifra. Uz pomoć ugrađenog UFI generatora lako je generirati UFI ili jedinstveni identifikator formule, na temelju brojčane šifre formule i OIB-a tvrtke. Šifra UFI se potom umjetne u naljepnicu i u dobiveni sigurnosno-tehnički list.

Revizija

Provjera ažuriranosti i revidiranja

Na popisu sigurnosno-tehničkih listova lako se mogu prepoznati oni zastarjeli zahvaljujući funkciji pod nazivom „semafor”. Ona reagira na promjenu formata sigurnosno-tehničkih listova, na zastarjelu obvezujuću klasifikaciju tvari u smjesama i na promjenu kontrolnih parametara i odabranog zakonodavstva. Tako se eliminira potreba za dugotrajnom potragom za izmjenama u zakonodavstvima.

Narančastom bojom softver označava sigurnosno-tehničke listove koji se obrađuju prema formatu koji istječe ili sadrže tvar kojoj će se promijeniti klasifikacija. Crvena boja semafora označava sigurnosno-tehničke listove koji se obrađuju sukladno s nevažećim formatom ili sadrže tvar sa starom klasifikacijom.

Sigurnosno-tehnički list zatim se ažurira pomoću funkcije revidiranja, koja stvara kopiju sigurnosno-tehničkog lista s ažuriranim informacijama i arhivira izvorni sigurnosno-tehnički list.

Prijevodi i fraze

Prijevod na drugi jezik i automatske izraze

Glavno pojednostavljenje su automatske fraze koje se mogu koristiti za jednostavno dodavanje tekstova u sigurnosno-tehnički list u skladu s dobivenom klasifikacijom proizvoda. Sadržaj automatskih fraza u svezi sa zakonodavstvom odgovara važećem zakonodavstvu određene zemlje i stoga nije riječ samo o prijevodu. Korisnik ima mogućnost dodavanja i vlastitih fraza.

Tada možete koristiti softver te jednostavno jednim klikom prevesti izrađeni sigurnosno-tehnički list na bilo koji od dostupnih jezika koje ste kupili.

Naljepnice

Dizajn naljepnica i sve nužne komponente

Uređivač naljepnica koristan je alat za izradu naljepnica. U softveru SBLCore moguće je izraditi i samu naljepnicu s obveznim tekstovima, kao i listove s naljepnicama za ispis. Naljepnice i listovi mogu se spremiti u pdf, docx i png formatima.

Možete pripremiti i upute za izradu naljepnice, koje se mogu koristiti kao osnova za grafički odjel.

Osim obveznog teksta, u uputama se navodi i veličina simbola i cijela naljepnica, što ovisi o veličini paketa.

Izrada sigurnosno-tehničkih listova

Sama izrada sigurnosno-tehničkog lista u softveru vrlo je brza. Zahvaljujući automatskim funkcijama, dovoljno je ispuniti osnovne informacije i softver će izračunati klasifikaciju proizvoda, te dopuniti tekstove u svim odjeljcima na temelju dobivenih H oznaka. Sastavni dio editora sigurnosno-tehničkog lista uključuje mogućnost dodavanja UN broja u okviru ADR-a, kataloški broj i klase pohrane.

Izrađeni sigurnosno-tehnički listovi i dokumentacija uz njih mogu se lako arhivirati u softveru. Eksport je moguć u datoteku .pdf, .xlsx i .docx ili u posebnu .sbl datoteku koja je dizajnirana za razmjenu podataka između korisnika softvera SBLCore.

Automatska klasifikacija i bilanca

Na temelju postotaka pojedinih komponenti smjese i njihovih toksikoloških i ekotoksikoloških informacija, program automatski izračunava dobivenu klasifikaciju. Dio automatske klasifikacije je takozvana klasifikacijska bilanca.

Klasifikacijska bilanca opisuje kako je program izračunao klasifikaciju smjese i koje je ulazne podatke koristio. Izračun također uključuje izvođenje akutne toksičnosti ATE i djelomične ponovne izračune opasnosti za okoliš. Pri izračunu opasnosti smjese upotrebljavaju se sažete formule za procjenu aditivnih učinaka tvari.

Baza podataka tvari i stvaranje vlastitih tvari

Softver sadrži svoju bazu podataka o tvarima s usklađenim razvrstavanjem sukladnu s Prilogom VI Uredbe CLP i tvarima za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje.

Ako potrebna tvar nije dostupna u bazi podataka, softver korisniku omogućuje izradu vlastite tvari ili korištenje veze s bazom podataka ECHA-e, iz koje se import tvari u softversku bazu podataka može lako uraditi, a zatim i urediti.

Na temelju zahtjeva možemo pripremiti i bazu podataka o tvarima po želji korisnika.

PCN obavijesti i UFI šifre

Kako bi rad bio učinkovitiji, softver može stvoriti datoteku u odgovarajućem formatu, koja se zatim može učitati na portal agencije ECHA. Softver će vas upozoriti na sve obvezne informacije koje moraju biti uključene u podnesak, te tako pojednostaviti dugo ručno popunjavanje.

Jedna od obveznih komponenti PCN obavijesti je UFI šifra. Uz pomoć ugrađenog UFI generatora lako je generirati UFI ili jedinstveni identifikator formule, na temelju brojčane šifre formule i OIB-a tvrtke. Šifra UFI se potom umjetne u naljepnicu i u dobiveni sigurnosno-tehnički list.

Provjera ažuriranosti i revidiranja

Na popisu sigurnosno-tehničkih listova lako se mogu prepoznati oni zastarjeli zahvaljujući funkciji pod nazivom „semafor”. Ona reagira na promjenu formata sigurnosno-tehničkih listova, na zastarjelu obvezujuću klasifikaciju tvari u smjesama i na promjenu kontrolnih parametara i odabranog zakonodavstva. Tako se eliminira potreba za dugotrajnom potragom za izmjenama u zakonodavstvima.

Narančastom bojom softver označava sigurnosno-tehničke listove koji se obrađuju prema formatu koji istječe ili sadrže tvar kojoj će se promijeniti klasifikacija. Crvena boja semafora označava sigurnosno-tehničke listove koji se obrađuju sukladno s nevažećim formatom ili sadrže tvar sa starom klasifikacijom.

Sigurnosno-tehnički list zatim se ažurira pomoću funkcije revidiranja, koja stvara kopiju sigurnosno-tehničkog lista s ažuriranim informacijama i arhivira izvorni sigurnosno-tehnički list.

Prijevod na drugi jezik i automatske izraze

Glavno pojednostavljenje su automatske fraze koje se mogu koristiti za jednostavno dodavanje tekstova u sigurnosno-tehnički list u skladu s dobivenom klasifikacijom proizvoda. Sadržaj automatskih fraza u svezi sa zakonodavstvom odgovara važećem zakonodavstvu određene zemlje i stoga nije riječ samo o prijevodu. Korisnik ima mogućnost dodavanja i vlastitih fraza.

Tada možete koristiti softver te jednostavno jednim klikom prevesti izrađeni sigurnosno-tehnički list na bilo koji od dostupnih jezika koje ste kupili.

Dizajn naljepnica i sve nužne komponente

Uređivač naljepnica koristan je alat za izradu naljepnica. U softveru SBLCore moguće je izraditi i samu naljepnicu s obveznim tekstovima, kao i listove s naljepnicama za ispis. Naljepnice i listovi mogu se spremiti u pdf, docx i png formatima.

Možete pripremiti i upute za izradu naljepnice, koje se mogu koristiti kao osnova za grafički odjel.

Osim obveznog teksta, u uputama se navodi i veličina simbola i cijela naljepnica, što ovisi o veličini paketa.

Dostupne zemlje i jezične verzije

SBLCore je dostupan na 27 jezika

Jedna od ključnih prednosti softvera SBLCore je stvaranje sigurnosno-tehničkih listova za ukupno 36 zemalja, uglavnom iz EU-a. Softver uključuje gotove fraze za sve dostupne jezike.

Jednim klikom možete prevesti svoj sigurnosno-tehnički list na jezik bilo koje od ovih 36 zemalja. Ako je dio fraza iz vašeg sigurnosno-tehničkog lista zakonodavstvo, onda nije riječ o doslovnom prijevodu, već o umetanju jedinstvenih fraza prilagođenih zakonodavstvu određene zemlje.

Kontinuirano se dodaju i druge jezične verzije i pojedinačne državne ustanove.

I samo softversko okruženje dostupno je na 27 jezika. Korisnik može sam lako promijeniti jezik sučelja.

Uvid u sigurnosno-tehničkih listova uzoraka

Kako funkcionira softver SBLCore

Videozapisi s uputama za rad u softveru

First Steps in SBLCore play

U videozapisima na jednostavan način opisujemo pojedinačne korake rada u softveru. Oni su dostupni našim kupcima za predstavljanje softvera i istovremeno kao pomoć ako naš softver već imaju i u njemu rade. Ovdje ćete pronaći upute o početku rada sa softverom, postupak izrade sigurnosno-tehničkog lista, funkcioniranje prijevoda ili kako obaviti eksport na PCN portal.

Podrška za softver SBLCore

Obuka, savjeti i upute

Ponosni smo na korisničku podršku, te zato s našim korisnicima komunicira isključivo specijalizirano osoblje sa znanjem o zakonodavstvu i izvrsnim poznavanjem softvera.

Sam softver je vrlo intuitivan i uključuje detaljne priručnike.

Početna obuka

Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom upravljanju u kombinaciji s početnom obukom, SBLCore mogu koristiti u vrlo kratkom vremenu ne samo operativni stručnjaci, već i obučeno osoblje.

Specijalizirana podrška

E-mail podršku pružaju naši stručnjaci, koji su spremni riješiti bilo koji tehnički ili korisnički problem u kratkom vremenu.

Jednostavan priručnik

Jasan i jednostavan softverski priručnik uključen je u svaku instalaciju softvera SBLCore, tako da ga korisnici programa, u slučaju potrebe, uvijek imaju pri ruci.

Redovita ažuriranja

Ažuriranja programa osiguravaju ne samo njegovu tehničku stabilnost i nesmetan rad, već prije svega jamče zakonodavnu ispravnost korištenih podataka.

Dodatne usluge

Podrška i savjeti važan su dio naših usluga. Osim naše standardne korisničke podrške, nudimo i dodatne usluge koje će im pomoći u radu sa sigurnosno-tehničkim listovima.

Obuka za softver SBLCore

Predstavit ćemo funkcije softvera SBLCore i naučiti vas kako učinkovito raditi u njemu.

Obuka za izradu sigurnosno-tehničkog lista

Na ovoj obuci naučit ćemo vas kako izraditi sigurnosno-tehnički list u softveru SBLCore.

Obuka za izradu sigurnosno-tehničkih listova s miješanjem recepture

Zajedno ćemo pripremiti sirovine za miješanje vlastitog proizvoda i izraditi sigurnosno-tehnički list na temelju recepture.

Jednostavno upravljanje softverom i postavljanje

Korisnički portal

Sastavni dio softvera je pristup korisničkom portalu, zahvaljujući kojem imate pregled softverskih postavki, koje također možete mijenjati po želji.

Upravljanje pretplatom

Korisnički portal pruža korisniku pregled o statusu pretplate i o aktivnim uslugama. Ako je potrebno, pretplata se može prekinuti na odabrani datum i ponovno aktivirati u bilo kojem trenutku.

Fakture i administracija načina plaćanja

U odjeljku Fakturiranje pronaći ćete sve izdane fakture. Fakture se mogu preuzeti u svakom trenutku, a dobit ćete i pregled njihovog statusa. I načinima plaćanja možete upravljati ovdje.

Upravljanje zemljama i korisnicima

Na korisničkom portalu moguće je aktivirati ili deaktivirati željene zemlje prema potrebi. Upravljanje korisnicima omogućuje dodavanje ili uklanjanje korisnika, uključujući administraciju pristupnih zaporki.

Javljanje podršci

Odjeljak Podrška korisnicima pruža mogućnost izravnog obraćanja korisničkoj podršci pomoću obrasca u kojem su podatci o korisniku već popunjeni. Komunikacija se dalje odvija putem e-maila korisnika.

Zanima li vas softver SBLCore?

Obratite se našim stručnjacima

Za koga je softver prikladan?
Softver je namijenjen svima koji na neki način rukuju kemikalijama i smjesama, te trebaju za njih izraditi sigurnosno-tehničke listove ili na drugi jezik prevesti sigurnosno-tehničke listove koje imaju na raspolaganju.
Tko može raditi u softveru?
Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom sučelju, softver je pogodan ne samo za one koji imaju iskustva s izradom sigurnosno-tehničkih listova, već i za početnike bez znanja o kemijskom zakonodavstvu.
U čemu softver može pomoći?
SBLCore je sveobuhvatan alat koji će vam pomoći u stvaranju sigurnosno-tehničkog lista na 27 jezika, kao i sa dizajnom naljepnica, generiranjem UFI šifre i podnošenjem obavijesti na PCN portal. Softver također osigurava arhiviranje svih sigurnosno-tehničkih listova i dokumenata s njima u svezi, te prati zakonodavnu ispravnost i ažuriranost sigurnosno-tehničkog lista. Važna funkcija je i automatska klasifikacija proizvoda, koju softver izračunava koristeći ulazne podatke.
Što je uključeno u softver?
Softver sadrži svoju bazu podataka o tvarima s usklađenim razvrstavanjem sukladnu s Prilogom VI Uredbe CLP i tvarima za koje su utvrđeni limiti izloženosti za radno okruženje. Sastavni dio je i funkcija pretraživanja tvari na ECHA, koja vam omogućuje import tvari u softversku bazu podataka izravno iz baze podataka ECHA. Potom ima i bazu podataka o dostupnim limitima izloženosti za pojedinačne zemlje. Softver također uključuje bazu fraza na svim dostupnim jezičnim inačicama.
Najčešća pitanja

Jeste li zainteresirani saznati nešto više o softveru SBLCore?

Pogledajte najčešća pitanja naših korisnika i naše odgovore na njih.

Za škole i pedagoge

SBLCore Edu

Besplatna softverska licenca za učenike i pedagoge škola koje ispunjavaju uvjete u svrhu nastave i studiranja. SBLCore Edu ima iste značajke kao i SBLCore Blue, ali se ne može koristiti u komercijalne svrhe. Eksport podataka je ograničen.

Softver SBLCore nije za vas mnogo koristan ili nemate dovoljno vremena ni prostora da se sami bavite sigurnosno-tehničkim listovima?

Iskoristite našu uslugu izrade sigurnosno-tehničkih listova

Nudimo profesionalnu obradu sigurnosno-tehničkih listova prema trenutno važećem zakonodavstvu i drugim uslugama vezanim uz njihovu izradu. Usluga je, kao i softver, dostupna u 36 zemalja na 27 jezika.

Korisnici koji su već koristili naše usluge

Pridružite se više od 750 tvrtki koje su već koristile naše proizvode ili usluge na svoje puno zadovoljstvo.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Nudimo rješenja u području izrade i upravljanja sigurnosno-tehničkim listovima. Riješit ćemo cjelokupnu administraciju povezanu s izradom, klasifikacijom i arhiviranjem sigurnosno-tehničkih listova. Softver SBLCore namijenjen je svim proizvođačima, uvoznicima, distributerima i drugim korisnicima kemijskih tvari i smjesa.

Trebate li savjet?

Ostanite povezani

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Republika Češka

ID: 04278968
PDV id. broj: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

e-mail: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Koristimo kolačiće

Koristimo kolačiće na našem web-mjestu kako bismo razumjeli ponašanje naših posjetitelja, kojima možemo ponuditi sadržaj prema njihovim željama.

Detaljnije o kolačićima ×
Funkcionalni kolačići
Ova web stranica koristi nužne kolačiće koji su ključni za njezin pravilan rad. Osigurat će ispravan prikaz stranice, omogućiti slanje obrazaca i slične potrebne funkcije. Ovi tehnički kolačići ne mogu se isključiti.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
sblcore_cc hr.sblcore.com 1 godina Pohranjuje korisnikov pristanak na korištenje kolačića. SBLCore s.r.o.
Fly hr.sblcore.com Sjednica Pohranjuje informacije o sesiji korisnika. SBLCore s.r.o.
Analitički kolačići
Koristimo analitičke kolačiće za procjenu učinkovitosti naše web stranice. Pomoću ovih kolačića pratimo broj posjeta, izvore prometa i ponašanje korisnika na našoj web stranici - na primjer, saznajemo koje informacije traže i koje su im informacije najvažnije. Ove informacije nam pomažu optimizirati stranicu i poboljšati naše usluge.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
_ga hr.sblcore.com 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
_ga_0FGL9THVGW hr.sblcore.com 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ hr.sblcore.com 2 godine ID koji se koristi za identifikaciju korisnika. Google
Marketinški kolačići
Marketinški kolačići koriste se za prikaz relevantnih oglasa na temelju vaših preferencija. Ovaj personalizirani sadržaj, koji koriste naši partneri, može se pojaviti na raznim web stranicama. Ako ne odaberete ove kolačiće, broj oglasa se neće promijeniti, ali više neće biti prilagođeni vašim interesima.
Cookie Domena Valjanost Opis Procesor
_gcl_au hr.sblcore.com 3 mjeseca Koristi Google AdSense za eksperimentiranje s učinkovitošću oglašavanja na web stranicama koje koriste njihove usluge. Google